Jägarexamen

För den som vill ge sig ut och jaga med vapen krävs det att man genomgått jägarexamen. Det är naturvårdsverket som reglerar kraven som måste uppfyllas, men själva examen är det riksorganisationerna Svenska jägarförbundet och Jägarnas riksförbund som håller i.Jägarexamen består av två delar: en teoretisk och en praktiskt. Får man godkänt på båda dessa blir man registrerad i jägarregistret och får ett jägarbevis utfärdat. Det teoretiska provet var förr uppdelat i två separata prov: ett teoretiskt grundprov samt ett teoretiskt högviltprov. Sedan maj 2005 ersattes dessa med ett enda prov.Det praktiska provet är uppdelat i tre olika prov: hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov kulgevär. Det är möjligt att endast söka licens för hagelvapen, varpå det räcker att få godkänt på hagelgevärsprovet. Vill man använda klass 2, 3 eller 4 kulvapen måste man klara av grundprov kulgevär och för klass 1 vapen krävs även godkänt högviltprov kulgevär. Exklusive kostnad för ammunition kostar proven omkring 1 000 kronor att få ta.Inga krav på avklarade kurser finns innan man tar proven, men det finns kurser att ta om man så önskar. Annars handlar det mer eller mindre om självstudier för att lära sig allt man behöver veta för att klara av proven.När man sedan tagit examen är det bra att skaffa sig lite tips inför första jakttillfället. Bäst av allt är så klart att även jaga tillsammans med någon mer erfaren.