Rypejakt

I Norge finnes det to arter av rype; lirype og fjellrype. Bestanden av begge artene kan variere ganske mye fra år til år og fra sted til sted, derfor kan det innføres lokale begrensninger på jakten for å passe på at bestanden ikke blir for lav. Dette må man selvsagt orientere seg om før man begynner å jakte i et område. Det kan også innføres begrensninger på antall fugler man kan ta, men dette er for å sikre at bestanden får vokse seg større, og det er også i jegernes interesse i lengden.Som hovedregel er det tillatt å jakte fra 10. september til 28. februar. I Finnmark, Troms og deler av Nordland kan man jakte fram til 15. mars. Som regel brukes stående hund under jakten, for eksempel settere, pointere og vorstehhund. Man kan også drive støkkjakt uten hund, spesielt når man jakter på fjellrype. Det blir tatt flest ryper de første to-tre ukene av jakten. Flekksnøjakt kan også gi gode resultater.Hvert år blir det tatt rundt 400 000 til 500 000 ryper i Norge, men i år med lave bestandstall kan dette tallet være mye mindre, ettersom det innføres lokale eller regionale fredningstiltak. Jaktvåpnene som brukes er vanlig hagle eller salongrifle. Det er forbudt å jakte med automathagle som har mer enn to skudd. Snarefangst er tillatt i noen kommuner fra 1. november. Rypejakt er en av de mest populære formene for jakt i Norge, ettersom dette er en forholdsvis enkel jaktform å begynne med. Man trenger forholdsvis lite utstyr til jakten.

Post navigation